Ref årsmøtesak 5.17a - Subsidiering av jaktprøver for sesongen 2018/19

Se mer informasjon her!

For mer informasjon, kontakt styret.